Lean management w budownictwie

0
1612

Koncepcja lean zakłada starania mające na celu stworzenie produktów jak najwyższej jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Takie podejście wydaje się atrakcyjne i łatwe do wdrożenia w biznesie, w którym liczą się takie czynniki jak dotrzymywanie ostatecznych terminów, kontrolowanie budżetu i bezpieczeństwo. Lean management różni się jednak od tradycyjnego zarządzania, jakie stosowane jest najczęściej w budownictwie, dlatego jego wdrożenie może być dużym wyzwaniem.

Lean management w budownictwie
Lean management w budownictwie

Lean manufacturing i lean management w budownictwie

Lean management w budownictwie czerpie podstawowe założenia, zasady, techniki i narzędzia z koncepcji lean manufacturing, która powstała w latach czterdziestych w Toyocie. Kontrolowane środowisko fabryki oraz produkcja oparta na powtarzalnych czynnościach i o możliwych do przewidzenia rezultatach wydaje się łatwiejsza do wdrożenia zmian niż budownictwo, jednak okazuje się, że lean wpływa korzystnie na wiele aspektów tego biznesu.

Dzięki wdrożeniu lean management w budownictwie firmy ponoszą mniejsze koszty, skróceniu ulega czas budowy, zwiększa się produktywność i skuteczność organizacji.

Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób można zastosować 6 podstawowych zasad lean w budownictwie.

Identyfikacja wartości z punktu widzenia klienta jako pierwsza zasada lean management w budownictwie

W tradycyjnym podejściu do zarządzania w budownictwie skupiamy się na tym, co jest zawarte w planach i specyfikacjach. Lean management idzie jednak o krok dalej. Chodzi nie tylko o to, co mamy zbudować, ale dlaczego. Zrozumienie wartości widzianej oczami klienta wymaga dużego zaufania do firmy, stworzonego już w fazie projektowania. Na tym etapie organizowane są spotkania z udziałowcami, właścicielami, architektem, wykonawcą, podwykonawcami i dostawcami. Zespół projektowy nie tylko wykonuje zleconą pracę, ale także doradza i pomaga w uzyskaniu oczekiwanych rezultatów.

Lean management w budownictwie a zdefiniowanie strumienia wartości

Znając wartość widzianą z perspektywy klienta możemy zwizualizować przebieg procesów potrzebnych do uzyskania tej wartości. Mowa tu o wszelkich czynnościach, pracy, informacjach, wyposażeniu i materiałach. Wszystko, co nie doda wartości produktowi końcowemu, to marnotrawstwo i powinno się je wyeliminować.

Lean management a budownictwo
Lean management a budownictwo

Eliminacja marnotrawstwa w lean management w budownictwie

Głównym celem lean management w budownictwie jest wyeliminowanie marnotrawstwa. Koncepcja wyróżnia aż 8 jego typów, a należą do nich:

  1. Błędy i pomyłki. Wszelkie błędy i pomyłki, które należy poprawić lub też które wymagają ponownego wykonania pracy, skutkują marnotrawstwem czasu, energii i materiałów.
  2. Oczekiwanie. W budownictwie najczęściej mamy do czynienia z oczekiwaniem wtedy, gdy pracownicy są gotowi do pracy, jednak brakuje potrzebnych im materiałów. To zwykle efekt opóźniającej się dostawy lub też niewykonanego, wcześniejszego zadania.
  3. Niewykorzystanie potencjału pracowników. Pracownicy na budowie mają różne umiejętności i prezentują różny poziom doświadczenia. Kiedy osoba o pożądanym doświadczeniu i odpowiednich umiejętnościach nie pracuje na odpowiednim stanowisku, jej wiedza się marnuje.
  4. Nadprodukcja. O nadprodukcji w budownictwie mówimy wtedy, gdy dane zadanie wykonane jest wcześniej niż zaplanowano lub też zanim następne zadanie w procesie może być wykonane.
  5. Nadmierny transport. Marnotrawstwo w postaci nadmiernego transportu identyfikujemy wtedy, gdy materiały, wyposażenie czy pracownicy są na miejscu w momencie, gdy jeszcze nie są potrzebni.
  6. Nadmierny ruch. Pod pojęciem nadmiernego ruchu rozumiemy pokonywanie niepotrzebnego dystansu przez pracowników, na przykład gdy narzędzia lub materiały znajdują się zbyt daleko.
  7. Nadmierne zapasy. Nadmierne zapasy to materiały, które nie są potrzebne do wykorzystania w danej chwili. Stają się przyczyną „zamrożenia” kapitału, wymagają dodatkowej powierzchni do przechowywania, a nieczęsto także ulegają zniszczeniu.
  8. Nadmierne przetwarzanie. Mówimy o nim wtedy, gdy mamy do czynienia z niepotrzebnymi czynnościami lub materiałami, które nie dodają wartości produktowi. Należy zwrócić uwagę, że paradoksalnie nadmierne przetwarzanie pojawia się wtedy, gdy próbujemy usunąć inne rodzaje marnotrawstwa.

Zapewnienie swobodnego przepływu materiałów i informacji

Zgodnie z koncepcją lean management w budownictwie przepływ pracy powinien przebiegać nieprzerwanie i przewidywalnie. Kluczowym pojęciem w budownictwie jest kolejność. Na przykład nie możemy postawić ścian, jeśli nie zostały wykonane fundamenty. Jeśli dana część projektu nie będzie zakończona na czas, ważne jest, by powiadomić o tym osoby odpowiedzialne za pozostałe części projektu. Będą one mogły dokonać odpowiednich zmian, dzięki którym unikniemy marnotrawstwa w postaci oczekiwania, nadmiernego ruchu czy nadmiernych zapasów.

System ssący i lean management w budownictwie

Stworzenie warunków do swobodnego przepływu pracy zależy w dużym stopniu od zamówień. Lean management w budownictwie pokazuje, że optymalnym systemem, jaki należy tu zastosować, jest system ssący. Działa on najlepiej dzięki bliskiej współpracy osób biorących udział bezpośrednio w budowie, które składają zamówienie wtedy, gdy materiały w danej ilości są potrzebne.

Lean management i budownictwo
Lean management i budownictwo

Kaizen i lean management w budownictwie

Koncepcja lean opiera się na japońskiej filozofii kaizen, zakładającej, że do uzyskania sukcesu potrzebne jest ciągłe dążenie do doskonałości. Co to oznacza w praktyce? Zaproponowane i wdrożone ulepszenia mogą nie być idealne, dlatego nie można ustawać w poszukiwaniu innych rozwiązań. Zmiany wprowadzane dzięki kaizen dokonywane są metodą małych kroków, które w ostatecznym rozliczeniu często przynoszą większe korzyści niż gruntowne, widowiskowe zmiany w firmie.

Wdrożenie lean management w budownictwie

Przemysł budowlany nie jest wolny od tendencji, by trzymać się starych, utartych schematów i opierać się zmianom. Jednak wdrożenie lean management w budownictwie przynosi wiele korzyści, dlatego coraz więcej firm na nie się decyduje. Projekty, które mieszczą się w budżecie, oddane w terminie i zawierające dokładnie to, czego klient sobie życzył, są najlepszą reklamą lean management w budownictwie.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here