Lean management w logistyce / Wdrożenia, przykłady i praktyczne zastosowania

0
4263

Jak zasady lean management zmieniają logistykę? Co ma z nimi wspólnego Six Sigma? W jaki sposób poprawiają działanie łańcucha dostaw i usług oferowanych przez firmy?

Prawidłowe wdrożenie koncepcji lean w logistyce niesie za sobą szereg korzyści, w tym zmniejszenie kosztów operacji, zwiększenie zysków, lepszą wydajność i lepsze zarządzanie czasem, a także szybsze dostawy.

Sprawdźmy więc, na czym polega.

Lean management w logistyce
Praktyczne wdrożenia lean management w logistyce / Przykłady

Logistyka i lean management

Istnieje wiele definicji określających logistykę i osoby, które się nią zajmują. Logistyka obejmuje tak wiele obszarów i dotyczy tak wielu rodzajów firm, że trudno tu o zwięzłą definicję, która prezentowałaby wszystkie jej cechy.

Niemniej jednak z pewnością można stwierdzić, że mówiąc o logistyce, myślimy o zarządzaniu zapasami firmy.

Lean management z kolei to koncepcja, która powstała pierwotnie w zakładach produkcyjnych i zakłada, iż koncern, który ma odnieść sukces, powinien działać według dwóch podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest unikanie wszelkiego marnotrawstwa, natomiast druga – dbałość o jak najwyższą jakość produktów. Lean management można z powodzeniem wykorzystać także w logistyce, o czym przekonamy się, czytając kolejne rozdziały.

Jak działa lean management w logistyce?

Szczupłe” zarządzanie w logistyce to proces, który pozwala na skuteczną identyfikację marnotrawstwa czasu, materiałów i energii w łańcuchu dostaw. Dzięki identyfikacji i wyeliminowaniu takich „punktów zapalnych” spedytor towarowy może oferować szybszy i tańszy transport.

Praktyczne zastosowanie lean management w logistyce

Ostatnie lata przynoszą prawdziwy urodzaj w sprzedaży internetowej. Klienci coraz częściej wybierają ten rodzaj zakupów i oczekują ofert tańszych i szybszych przesyłek.

Skuteczne i praktyczne wdrożenie lean management w logistyce pozwala na znaczne ulepszenia zarówno w zarządzaniu przechowywaniem, jak i dostawą przez firmy logistyczne, dążąc do jak największego zadowolenia klientów.

Dzięki niemu mamy rzadziej do czynienia z opóźnieniami, a dostawy są tańsze.

Praktyczne wdrożenie lean management w logistyce
Zastosowanie lean management w logistyce w praktyce.

Jak działa lean management w logistyce? O korzyściach

Wdrożenie lean management w firmie logistycznej pozwala na skrócenie czasu oczekiwania, odbioru i dostawy produktów. Pozwala też organizacji na uzyskanie stałej jakości usług, ponieważ dostawa podzielona jest zaledwie na kilka kroków i nie ma tu wielu czynników, które mogłyby je zakłócić.

Jakie jeszcze korzyści można odnieść z wdrożenia lean management w logistyce?

  1. Zmniejszenie ilości zapasów,
  2. Zmniejszenie ryzyka niezadowolenia klientów,
  3. Zebrane dane pozwalają na usunięcie wszelkich nieścisłości,
  4. Zmniejszenie ilości kroków potrzebnych do procesu transportu do minimum,
  5. Zmniejszenie powierzchni potrzebnej do przechowywania zapasów, a co za tym idzie
  6. Zmniejszenie wielkości inwestycji potrzebnych do jej utrzymania.

Jak przebiega wdrożenie lean management w logistyce?

W początkowej fazie wdrożenia lean management w logistyce konieczne jest stworzenie zespołu, w skład którego wejdą osoby pełniące funkcje w takich działach jak zakupy, dystrybucja i obsługa klienta. Drugi krok to wspólne stworzenie mapy wszystkich procesów, które mają miejsce w łańcuchu dostaw (mapowanie strumienia wartości).

Oprócz ustalenia stanu obecnego należy stworzyć mapę stanu, do jakiego będziemy dążyć. Będzie to mapa przedstawiająca wszystkie etapy strumienia wartości po wyeliminowaniu marnotrawstwa, to znaczy takich czynników jak procesy, materiały czy czynności, które nie dodają do produktu żadnej wartości. W końcu konieczne będzie określenie sposobów, w jaki można dojść do żądanego stanu: „szczuplejszej” logistyki.

Six Sigma w logistyce

Six Sigma to metoda zarządzania, która ma na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie negatywnych efektów zmian w procesie. Wykorzystuje narzędzia statystyczne, takie jak cykl doskonalenia DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control, Definiowanie-Pomiar-Analiza-Doskonalenie-Kontrolowanie).

Narzędzie to pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z awariami, defektami, odchyleniami od celu, nadmiernymi kosztami lub wydłużonym czasem działania. Jednocześnie pomaga ustalić kluczowe wymagania, zadania, wyniki i narzędzia dla zespołu projektowego, które mają służyć mu do rozwiązywania wyżej wymienionych problemów.

Six Sigma i zmiany w logistyce

Koncepcja redukcji zmian jest kluczowa w logistyce. Zarządzanie zapasami firmy jest w rzeczywistości zarządzaniem zmianą, która następuje zarówno w ilości stanów magazynowych, jak i w braku zapasów. Na przykład zapas buforowy to towar potrzebny w razie trudno przewidywalnych zmian, które mogą dotyczyć jakości dostaw, niezawodności transportu, wydajności procesów wewnętrznych i wymagań klienta.

Jeśli zmiany, jakie mogą nastąpić w trakcie całego procesu, będą prawidłowo oszacowane, zapasy buforowe będą mogły ulec znacznemu zmniejszeniu.

Lean Six Sigma w logistyce

Czym jest Lean Six Sigma w logistyce?

Podsumujmy:

  • Logistyka to zarządzanie zapasami firmy.
  • Lean to szybkość, przepływ i eliminacja marnotrawstwa.
  • Six Sigma to określenie i zmniejszenie zmian.

Stąd też Lean Six Sigma to eliminacja niepotrzebnych zapasów firmy poprzez określenie i zmniejszenie zmian przy jednoczesnym zwiększeniu tempa i przepływu w łańcuchu dostaw. Wpływ Lean Six Sigma obejmuje sprzedawców detalicznych, hurtownie, dystrybutorów i dostawców.

Zastosowanie lean management w logistyce
Jak wdrożyć lean management w logistyce? Zastosowanie i przykłady wdrożeń.

Wyzwania związane z wdrożeniem lean mangement w logistyce

Jednym z głównych wyzwań stojących przed firmami zajmującymi się logistyką na świecie, jest dodatkowy czas potrzebny do dostaw na duże odległości oraz duża ilość ludzi, którzy są w nie zaangażowani. Od momentu zabrania towaru do momentu dostawy, w całym procesie mogą brać udział między innymi kierowcy ciężarówek, spedytorzy, pośrednicy klienta, przewoźnicy kolejowi, morscy i lotniczy.

Początkowo lean i Six Sigma wdrażane były przez firmy osobno. Okazuje się jednak, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie obu koncepcji, które ze sobą nie rywalizują, ale raczej się uzupełniają, wykorzystując zarówno słabe, jak i silne strony firmy do stworzenia modelu pozwalającego na sprawne funkcjonowanie.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here