Lean management w magazynie / Wdrożenia, przykłady i praktyczne zastosowania

0
5117

Lean management to koncepcja, którą można nazwać rozszerzeniem lean manufacturing, czyli zbioru rozwiązań organizacyjnych i technik, które powstały w latach 40. ubiegłego wieku u jednego z obecnych liderów branży motoryzacyjnej, Toyoty.

Sukces polegający na rozwoju od małej firmy do producenta doskonałej jakości samochodów, znanego na całym świecie, można przypisać lean manufacturing („szczupłej” produkcji).

Wywołał on zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania, dzięki czemu z czasem koncepcję lean zaczęto stosować w różnych branżach i działach firm. Lean management w magazynie pozwala na zmniejszenie marnotrawstwa i maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Tworzy miejsce pracy, w którym wszystko jest na swoim miejscu i w którym praca odbywa się w optymalny sposób.

Zobaczmy, jak to działa.

Lean management w magazynie
Lean management w magazynie

Zastosowanie lean management w magazynie

Lean management wykorzystywane jest coraz częściej w przedsiębiorstwach, bez względu na ich wielkość. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom, technikom i metodom pozwala na wyeliminowanie marnotrawstwa, co z kolei wpływa korzystnie na działanie firmy w wielu obszarach: umożliwia zmniejszenie powierzchni potrzebnej do przechowywania i skraca czas trwania procesów, co w ogólnym rozrachunku zmniejsza koszty ponoszone przez organizację.

Lean management w magazynie pomaga wyznaczyć cel, do którego dążymy i określić metody, jakie mają nas do niego zaprowadzić.

Marnotrawstwo a koncepcja lean management w magazynie

Zgodnie z definicją lean management wyróżniamy 7 podstawowych typów marnotrawstwa. Wyeliminowanie ich z procesów pozwala wzmocnić konkurencyjność firmy, a także zwiększyć jej rentowność.

Przyjrzyjmy się więc bliżej, gdzie może się pojawić marnotrawstwo w magazynie i – co najważniejsze – jak je zminimalizować.

Zbędny transport a lean management w magazynie

W magazynie zorganizowanym w tradycyjny sposób nierzadko mają miejsce sytuacje, w których magazynierzy szukają odłożonych zapasów lub też miejsca, na które mogliby je odłożyć. Co więcej, niekiedy półki są tak przeładowane, że pracownik nie jest pewien, czy dołożenie dodatkowych produktów nie przyczyni się do przeładowania regału.

Nie są też rzadkością przypadki, gdy wózkowy pokonuje dwa razy tę samą drogę, ponieważ nie pamięta dokładnie, gdzie znajduje się towar. Takie sytuacje generują dodatkowe koszty i zwiększają prawdopodobieństwo zniszczenia produktów. Jednym słowem, są marnotrawstwem.

Jak mu zaradzić?

Należy zdefiniować miejsca odkładcze zapasów, co oznacza, że każdy z produktów musi mieć swój indywidualny adres w magazynie (sektor, regał, półka).

Zbędny ruch i zastosowanie lean management w magazynie

Transport towarów można w łatwy sposób usprawnić, określając ścieżkę operacji magazynowej, dzięki czemu magazynier nie będzie musiał pokonywać niepotrzebnie trasy. Zapasy powinny być pobierane po kolei. Oszczędzi to również mnożących się pytań i szukania dokumentów i towarów.

Jak zminimalizować oczekiwanie z zastosowaniem lean management w magazynie?

Szukając rozwiązań na sytuacje, w których pracownicy oczekują na wykonanie kolejnego zadania, warto poznać ich przyczyny. W wielu przedsiębiorstwach mamy do czynienia z przypadkami, gdy pracownicy magazynu stoją bezczynnie, czekając.

Jakie są tego przyczyny?

Najczęściej:

  1. Magazynier czeka na przyjazd wózkowego, który się spóźnia,
  2. Magazynier oczekuje na dokumenty, które nie zostały mu od razu dostarczone przez dostawcę,
  3. Pracownik nie wie, czym powinien się zająć, ponieważ nie dostał wytycznych do zleconego zadania,
  4. Pracownik oczekuje na zezwolenie lub akceptację przełożonego.

Z punktu widzenia lean management w magazynie przyczyny te będą punktem wyjścia do zdefiniowania koniecznych zmian. Oczekiwanie (a także inne rodzaje marnotrawstwa) często nie jest winą pracownika, ale błędnej komunikacji i nieodpowiedniej organizacji pracy.

Zapasy i nadprodukcja z punktu widzenia lean management w magazynie

Zalegające zapasy to zamrożone środki finansowe, a więc – zgodnie z koncepcją lean – marnotrawstwo. W jaki sposób można wykorzystać lean management w magazynie, by zaradzić temu problemowi?
1. Stosując narzędzie Just In Time, które zakłada ograniczenie stanów magazynowych do koniecznego minimum. Dzięki temu rozwiązaniu redukujemy koszty związane z magazynowaniem.
2. Stosując narzędzie kanban, które umożliwia śledzenie nagromadzonych zapasów dzięki przypisanym do nich numerom partii i numerom seryjnym (mówią nam, na jakim etapie procesu znajdują się w danej chwili).

Nadmierne przetwarzanie a lean management w magazynie

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że praca w magazynie odbywa się prawidłowo, zawsze warto sprawdzić, czy niektóre czynności nie są wykonywane niepotrzebnie, czy nie mnoży się biurokracja, czy dodatkowa kontrola jest rzeczywiście potrzebna. Dla rozpoznania (a w kolejnym etapie: wyeliminowania) takiego rodzaju marnotrawstwa w magazynie najlepszym narzędziem będzie mapowanie strumienia wartości (VSM, ang. Visual Stream Mapping).

Dzięki niemu możliwe jest namierzenie czynności, które można wyeliminować z procesu bez szkody dla wartości produktu.

Lean w magazynie
Lean w magazynie

Jak wyeliminować pomyłki i błędy, stosując lean management w magazynie?

Błędy i pomyłki to jedne z tych rodzajów marnotrawstwa, które nietrudno zauważyć. Dana czynność została wykonana nieprawidłowo i należy ją poprawić. Problem może dotyczyć błędnych danych w dokumencie czy też niepoprawnie przekazanej informacji o transporcie.

Co należy robić w takim wypadku?

W tradycyjnym modelu zarządzania nierzadko następuje w takiej sytuacji szukanie winnego. Nie sprawi to jednak, że w przyszłości unikniemy takich pomyłek czy błędów.

Co proponuje lean management?
Najlepszym rozwiązaniem będzie tu zastosowanie dwóch narzędzi:

  1. 5 x Dlaczego. Aby dojść do źródła pomyłki, zadajemy pięciokrotnie pytanie „Dlaczego?”. Dojście do przyczyny pozwala jej naprawienie i uniknięcie problemu w przyszłości.
  2. Poka-Yoke. To narzędzie, które wykorzystuje rozwiązania techniczne w celu uniknięcia pomyłek i błędów. Rzut oka wystarczy, by stwierdzić, czy dana czynność została wykonana poprawnie.

Jakie są Wasze opinie dotyczące wdrożenia lean management w magazynie? Dajcie znać w komentarzach jak Wy wykorzystujecie lean management w swoich magazynach, składach i halach.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here