Lean Healthcare czyli Lean Management w medycynie i ochronie zdrowia

1
2257

Konieczność podnoszenia jakości świadczeń, wzrastające koszty opieki zdrowotnej, a także wzrastający poziom frustracji, zarówno u pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia sprawiają, że w Polsce istnieje paląca potrzeba takiego zarządzania ochroną zdrowia, które pozwoliłoby na rozwiązanie tych (a także przecież wielu innych) problemów.

Dość wspomnieć o drogich urządzeniach służących leczeniu ciężko chorych pacjentów, których nie można używać, ponieważ albo brakuje wykwalifikowanych pracowników, albo też przeznaczony został na ten cel zbyt mały limit funduszy.

Wydaje się, że zasady lean management w medycynie i ochronie zdrowia to jedyny sposób, w jaki można „uleczyć” służbę zdrowia.

Jak tego dokonać? Sprawdźmy!

Lean healthcare w ochronie zdrowia
Lean healthcare w ochronie zdrowia

Na czym polega filozofia Lean healthcare w ochronie zdrowia?

Koncepcję zarządzania lean stworzono już w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Wówczas to, w Toyocie, powstała idea wytwarzania większej ilości produktów w krótszym czasie przy jednocześnie mniejszej przestrzeni i przy użyciu mniejszej ilości energii.

Pierwotne założenie dotyczyło oczywiście produkcji samochodów, a najważniejszy był w nim klient. Z begiem czasu okazało się jednak, że zasady lean management są skuteczne nie tylko dla produkcji, ale także dla innych działów firmy, a także dla innych branż.

Na czym polega lean w medycynie i ochronie zdrowia?

Lean, jak łatwo się domyślić, znajduje zastosowanie także w medycynie i ochronie zdrowia, zmniejszając koszty funkcjonowania placówek, ograniczając niepotrzebny ruch, wpływając korzystnie na przepływ informacji i danych.

Jak stosuje się lean w medycynie i ochronie zdrowia?

Medycyna i ochrona zdrowia to takie branże, w których lean management koncentruje się na trzech obszarach, stanowiących podstawę zmian. Mowa tu przede wszystkim o wyeliminowaniu marnotrawstwa.

Dla przykładu, na rynku amerykańskim w 2013 roku szacowana skala marnotrawstwa wynosiła aż 60% przeznaczonych na medycynę i ochronę zdrowia środków.

W Polsce procent ten z pewnością nie był mniejszy.

Drugim obszarem, na którym skupia się lean management w służbie zdrowia, jest zmniejszenie przeciążenia, a trzecim – optymalizacja nierównomierności.

Lean management w medycynie
Lean management w medycynie

Marnotrawstwo w medycynie i ochronie zdrowia z punktu widzenia lean

Jeśli połączymy nieustanne niedofinansowanie medycyny i ochrony zdrowia z równie nieuchronnym marnotrawstwem, sytuacja na polskim rynku zdrowia wydaje się zupełnie jasna (co nie znaczy, że do przyjęcia).

Jakie rodzaje marnotrawstwa można zauważyć w medycynie i ochronie zdrowia?

 1. Oczekiwanie. Pacjenci czekają na leczenie, wizyty, badania, diagnozy i zabiegi przez często nieuzasadniony, długi czas.
 2. Zbędny ruch. Stanowiska pracy w medycynie i ochronie zdrowia bywają nieodpowiednio zorganizowane, co powoduje zbędne przemieszczanie się personelu. Zdarza się także, że pacjenci bez potrzeby przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.
 3. Zbędny transport, oznaczający na przykład przenoszenie pacjentów (materiałów, leków) pomiędzy oddziałami.
 4. Nadprodukcja, dotycząca przede wszystkim biurokracji, zlecania niepotrzebnych badań i przepisywania niepotrzebnych leków.
 5. Nadmierne zapasy, wymuszające wysokie koszty związane z transportem i magazynowaniem.
 6. Nadmierne przetwarzanie, polegające na wykonywaniu tych samych badań, czy też wielokrotnym przepisywaniu danych.
 7. Błędy medyczne, które generują dodatkowe działania, badania, wizyty lekarskie, czy też hospitalizację.
 8. Niewykorzystany potencjał pracowników, ich czasu pracy, możliwości i kompetencji.

Zmiany, jakie niesie za sobą lean management w medycynie i ochronie zdrowia

Lean management to metoda zarządzania, która oferuje wiele technik i narzędzi służących optymalizacji procesów. Jednak przede wszystkim obejmuje ona zmianę w sposobie myślenia pracowników i ta zmiana najczęściej jest najtrudniejsza do wdrożenia. Poprawa stanu ochrony zdrowia i medycyny w Polsce może być możliwa tylko dzięki wspólnemu dążeniu do celu i szukaniu możliwych, najlepszych rozwiązań.

Jakie efekty może przynieść wdrożenie lean management w medycynie i ochronie zdrowia?

Jak dotąd mówiliśmy o rodzajach marnotrawstwa, jakie można zidentyfikować w medycynie i ochronie zdrowia z punktu widzenia lean, a także o sposobach wdrażania koncepcji. Zajmijmy się teraz tym, co chyba najbardziej nas interesuje: co możemy zyskać dzięki wprowadzeniu lean management w służbie zdrowia?

 • Optymalizację procesów zachodzących w poszczególnych placówkach,
 • Wzrost wydajności personelu,
 • Skrócenie czasu potrzebnego na podjęcie decyzji,
 • Decentralizację i spłaszczenie struktury organizacyjnej,
 • Zmniejszenie marnotrawstwa,
 • Zmniejszenie przeciążenia,
 • Wzrost jakości usług,
 • Wzrost bezpieczeństwa opieki,
 • Wzrost zadowolenia pacjentów,
 • Zwiększenie zadowolenia z pracy i motywacji personelu.
Lean management w służbie zdrowia
Lean management w służbie zdrowia

Zarządzanie chorobą jako część lean management w medycynie i ochronie zdrowia

Zarządzanie chorobą to koncepcja, która polega na koordynacji procesów leczenia w optymalny sposób, zarówno dla samego pacjenta, jak i dla personelu, i całej placówki. Pozwala na opracowanie wartości i celów, a przede wszystkim koncentruje się na pacjencie, nie na usłudze. Traktuje pacjenta jak partnera, który jest współodpowiedzialny za proces leczenia. Zapewnia wsparcie w powrocie do zdrowia i zwiększa potencjał placówki dzięki wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań.

Sprawdźmy jak radzi sobie Lean Healthcare w ochronie zdrowia!

Lean management w medycynie i ochronie zdrowia na świecie

Chociaż sama koncepcja lean management stworzona została tuż po II wojnie światowej, lean management w służbie zdrowia (Lean Healthcare) jest stosunkowo młodą filozofią, bo stosuje się ją na świecie zaledwie od 14 lat. Jej wdrożeniem mogą się poszczycić szpitale na terenie takich krajów jak Japonia, Anglia, USA, Kanada czy Włochy. Piszemy „poszczycić”, ponieważ wprowadzone zmiany przynoszą tam fantastyczne efekty. W szpitalach tych obniżeniu zostały koszty i zapasy, a także ograniczono ilość procedur i zwiększono przepływ pacjentów.

Lean management może być stosowany zarówno w małych, jak i większych placówkach służby zdrowia, ponieważ metody i narzędzia dostosowuje się tu ze względu na ich potencjał rozwojowy.

Zobacz przykłady wdrożenia Lean Healthcare w praktyce:

Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze propozycje na praktyczne wykorzystanie narzędzi lean healthcare w ochronie zdrowia.

1 COMMENT

 1. Fajnie gdyby NFZ stosował te techniki zwłaszcza w odniesieniu do odstąpienia od wymuszania powielania zbędnych badań w ramach gruperów JPG lub nie ustalając na sztywno czasu hospitalizacji.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here