Lean management w praktyce

0
1385

Lean management stwarza możliwości wyjścia zza biurka, poznania wszystkich etapów produkcji od środka, a co za tym idzie – pozwala na lepsze zrozumienie procesów i bardziej efektywne zarządzanie. To metoda, która pomaga rozwiązywać problemy organizacyjne, integrować ludzi, usprawniać procesy i wdrażać kulturę ciągłego doskonalenia.

Warsztaty i szkolenia lean management tworzą przestrzeń do aktywnego poznawania sposobów na zoptymalizowanie procesów i do znalezienia odpowiedzi na najbardziej palące pytania.

Sprawdźmy więc, na czym polega lean management w praktyce.

Lean management w praktyce
Lean management w praktyce

Najczęściej pojawiające się problemy i lean management w praktyce

Zasady, narzędzia i metody lean management pozwalają na praktyczne zastosowanie niemal od razu, dając rozwiązania, których wcześniej być może nikt nie zauważył. Do najczęściej pojawiających się w organizacjach problemów należą powtarzające się opóźnienia w realizacji zamówień klientów, a także „walka” działu produkcji z działem sprzedaży.

Jak działa lean management w praktyce?

Narzędzia lean management pozwalają na usprawnienie komunikacji, a także zautomatyzowanie procesów, które przestają generować problemy i konflikty. Występowanie marnotrawstwa (zwłaszcza nadprodukcji) to kolejny problem dotyczący wielu firm.

Poprzez zastosowanie mapowania strumienia wartości i zidentyfikowanie różnego rodzaju marnotrawstw możemy je zminimalizować, a co za tym idzie, zmniejszyć koszty produkcji. Lean management w praktyce oznacza także zmianę systemu produkcji z pchającego (ang. push) na ssący (pull), pozwalający na zredukowanie zapasów.

Wiedza i praktyczne umiejętności zdobywane podczas szkoleń i warsztatów lean management

Uczestnicy warsztatów i szkoleń, jakie towarzyszą wdrożeniu lean management w firmie, zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, które można od razu wykorzystać w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych.

Jaką wiedzę i jakie umiejętności zdobywa się podczas warsztatów i szkoleń lean?

 1. Umiejętność identyfikacji i eliminacji wszystkich rodzajów marnotrawstwa,
 2. Umiejętność zgłaszania sugestii usprawniających,
 3. Poznanie roli Lean Leadera, Kół Jakości i Zespołów Kaizen,
 4. Umiejętność wykonania audytu efektywności procesów,
 5. Umiejętność określenia przyczyn problemów z zastosowaniem arkusza A3.

Lean management w praktyce – doświadczenie i metody

Zarządzanie jest ściśle związane z praktycznym wdrożeniem znanych metod i narzędzi, ale także bazuje na doświadczeniu, i to zarówno personelu, jak i wdrożeniowców:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie poznają metody, dzięki którym mapowanie procesów produkcyjnych (VSM, Value Stream Mapping) pozwala na integrację pracowników,
 • Zdobywają wiedzę na temat narzędzi identyfikacji marnotrawstw procesowych (jap. Muri, Muda, Muri) i poznają sposoby na podniesienie produktywności i wydajności procesów.

Lean management w praktyce – wybrane narzędzia

Wdrożenie lean management wiąże się nierozerwalnie z wprowadzeniem w życie wielu narzędzi lean management. Do najczęściej stosowanych, a jednocześnie najbardziej przydatnych i efektywnych, należą między innymi:

 • Narzędzie 5S,
 • Zarządzanie wizualne (ang. Visual management),
 • Poka-Yoke,
 • Yamazumi,
 • Kanban,
 • Kaizen,
 • Standaryzacja pracy,
 • Layout maszyn.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej kilku z nich.

Narzędzie 5S w praktyce

5S to metoda pozwalająca na optymalne zorganizowanie miejsca pracy, co w efekcie przynosi korzyści dla działania całej organizacji. Nazwa „5S” to skrót oznaczający pięć etapów tworzenia takiego miejsca: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie.

Zarządzanie wizualne a lean management w praktyce

Tu można bez obaw zastosować stwierdzenie mówiące o tym, że jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. Informacje przedstawione w postaci obrazków, strzałek, linii i punktów, w dodatku z zastosowaniem kolorów, pozwalają pracownikom na szybkie zorientowanie się w sytuacji i natychmiastową reakcję w razie jakichkolwiek odstępstw.

Lean management w praktyce i Poka-Yoke

Poka-Yoke to jedno z narzędzi lean, które służy do rozwiązywania problemów z pojawiającymi się błędami lub usterkami. Wychodzimy tu z założenia, że za błędy na produkcji nie są odpowiedzialni ludzie (którzy przecież nie są w stanie utrzymać stuprocentowej koncentracji przez cały czas trwania swojej pracy), ale nieodpowiednio przygotowane procesy. Doskonałym przykładem jest tu przygotowanie podajnika, na którym znajdują się wszystkie elementy, które należy zużyć podczas produkcji danej części. W ten sposób unika się błędów powstających wskutek zapominania pracowników o jakimś elemencie.

Yamazumi i lean management w praktyce

Wykres Yamazumi służy do przydziału najmniejszych niepodzielnych czynności lub też zbioru takich czynności do poszczególnych stanowisk roboczych. Opiera się on o takt klienta oraz przyjęty w danej firmie współczynnik obciążenia operatora.

Kanban i zastosowanie lean management w praktyce

Tablica kanbanowa to jedno z najpopularniejszych narzędzi służących do pokazania najważniejszych etapów pracy. W najprostszej wersji zawiera trzy kolumny zatytułowane „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zrobione”.

Szczegółowość informacji, jakie zamieszcza się na tablicy, uzależniona jest od tego, na jakie potrzeby ma odpowiadać. Dzięki tablicy kanbanowej można zwizualizować zarówno prosty proces (nad którym pracuje jeden zespół), jak i skomplikowany, wymagający zaangażowania wielu zespołów czy też niezależnych specjalistów. Staje się ona często ogniwem integrującym ludzi, których łączy praca w tym samym procesie i którzy mają jeden cel. Pełni też funkcję punktu informacyjnego.

Wdrożenie lean management w praktyce
Wdrożenie lean management w praktyce

Jakie korzyści dla firmy niesie za sobą lean managment w praktyce?

Lean management w praktyce przynosi nie tylko korzyści wymierne, ale także takie, które pozwalają na budowanie pozytywnej atmosfery w zespole.

 1. Wrasta wydajność, efektywność, produktywność i ergonomia przy jednoczesnym zmniejszeniu tempa pracy,
 2. Kadra integruje się wokół filozofii kaizen i projektów usprawniających,
 3. Zidentyfikowane marnotrawstwa traktowane są jako miejsca z potencjałem do usprawnień,
 4. Procesy produkcyjne ulegają optymalizacji,
 5. Wypracowuje się standardy współpracy pomiędzy poszczególnymi działami,
 6. Poprawia się komunikacja w firmie.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here