Podstawowe narzędzia lean management wykorzystywane w praktyce

0
3334

Wdrożenie lean management w organizacji wymaga zmian na wielu poziomach. Niekiedy wydają się one niewielkie, jednak ostatecznie składają się na optymalnie działającą machinę, w której zminimalizowano marnotrawstwo i która jednocześnie wytwarza produkty najwyższej jakości.

Zanim jednak tak się stanie, konieczne jest wdrożenie w życie wielu narzędzi lean management: wielokrotnie sprawdzonych, pozwalających na daleko idące usprawnienia, często bardzo prostych, a jednak znacznie ułatwiających pracę i zmniejszających koszty.

Przedstawiamy podstawowe narzędzia lean management wykorzystywane w praktyce: na czym polegają i czemu służą.

Narzędzia lean management
Najczęściej stosowane narzędzia lean management / Jak je wdrożyć?

Narzędzia lean management wykorzystywane w praktyce

Koncepcja lean management, czerpiąca z lean manufacturing, a także z Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS, ang. Toyota Production System), rozwija się już od lat czterdziestych ubiegłego wieku. Od tego czasu powstało wiele narzędzi, technik i metod lean, które służą optymalizacji procesów.

Jakie są narzędzia stosowane w lean management?

Tutaj przedstawimy tylko kilka z nich, tych, które są najczęściej wykorzystywane i które sprawdzają się w wielu branżach.

VSM jako podstawowe narzędzie lean management wykorzystywane w praktyce

Główne założenie lean management to produkowanie wyrobów najwyższej jakości przy jednoczesnej redukcji marnotrawstwa. Stąd narzędzie VSM (ang. Value Stream Mapping), mapowanie strumienia wartości, wykorzystywane jest podczas wdrażania lean jako jedno z pierwszych.

Polega ono na wizualizacji przepływu wartości (informacji, materiałów) podczas procesu produkcji. W ten sposób łatwo można zidentyfikować marnotrawstwo.

Tablice kanban i karty kanban jako narzędzia lean management wykorzystywane w praktyce

Tablice i karty kanban pozwalają na sterowanie produkcją, skracając termin realizacji i czas przetwarzania. Dzięki nim kontrola jakości odbywa się na wszystkich etapach produkcji, a dodatkowo organizacja może zmniejszyć zapasy.

Narzędzia lean management w praktyce
Narzędzia lean management w praktyce wykorzystane w logistyce, magazynie, budownictwie, usługach czy zarządzaniu produkcją.

5S w lean management

Nazwa 5S to skrót pochodzący od nazw pięciu kroków, jakie należy wykonać, by uzyskać ergonomiczne, uporządkowane i dobrze zorganizowane stanowisko pracy:

  1. Sortowanie,
  2. Systematyzowanie,
  3. Sprzątanie,
  4. Standaryzacja,
  5. Samodoskonalenie.

SMED jako narzędzie lean management wykorzystywane w praktyce do skracania czasu przezbrojenia maszyn

Czas poświęcony na przezbrojenie maszyn oznacza oczekiwanie, które stanowi jeden z typów marnotrawstwa. Narzędzie SMED, którego dosłowne tłumaczenie nazwy brzmi „jednominutowa wymiana narzędzia” (ang. Single Minute Exchange of Die) pozwala na skrócenie tego czasu.

Choć jego nazwa sugeruje skrócenie go do jednej minuty, w rzeczywistości nie zawsze jest to możliwe. Przezbrojenie maszyny najczęściej udaje się skrócić do 10 minut.

TPM – Kompleksowe Utrzymanie Produktywności

TPM (ang. Total Productive Maintenance) służy kompleksowemu utrzymaniu produktywności poprzez aktywizację całego personelu w taki sposób, by zwiększyć efektywność zasobów produkcyjnych.

Praca standaryzowana jako kolejne narzędzie lean management wykorzystywane w praktyce
Praca standaryzowana polega na stworzeniu, opracowaniu i wdrożeniu procedur, które będą zawierały najbardziej efektywny, a jednocześnie najprostszy sposób wykonywania danych czynności.

DFMA – szczupłe projektowanie

Skrót DFMA pochodzi od angielskiego Design for Manufacture and Assembly (projekt procesu produkcyjnego i montażu). Narzędzie to ma na celu tworzeniu tanich, a jednocześnie łatwych w produkcji wyrobów.

VM jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi lean manufacturing wykorzystywanych w praktyce

VM (ang. Visual Management, zarządzanie przez wizualizację) to przejrzysty i czytelny sposób na przekazanie informacji dotyczących procesów. Narzędzie lean VM zmniejsza ilość popełnianych błędów i pomyłek, umożliwia błyskawiczne wykrycie problemów oraz ułatwia pracę.

Six Sigma – narzędzie statystyczne lean

Six Sigma to narzędzie zaczerpnięte ze statystyki, które sprawdza się doskonale w kontekście lean management. Jego podstawę stanowi pozyskiwanie danych, które w kolejnym kroku służą osiągnięciu optymalnej jakości produktu. Lean Six Sigma pozwala na ograniczenie kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości, zakładając przewidywanie pomyłek i błędów.

To jeszcze nie wszystkie narzędzia lean management jakie przygotowaliśmy : )

Poka-Yoke jako jedno z najbardziej przyjaznych narzędzi lean management wykorzystywanych w praktyce

W tradycyjnych systemach zarządzania, w przypadku występowania błędów, często szuka się winnego. Tymczasem trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż pomyłki i błędy są normalną częścią procesu z tego prostego powodu, że człowiek jest omylny, a do tego trudno oczekiwać, by przez całe osiem godzin swojej pracy utrzymywał koncentrację na tym samym poziomie. Poka-Yoke mówi, iż błędy w produkcji są winą nie ludzi, lecz nieprawidłowych procedur. Ich poprawa będzie skutkowała zmniejszeniem się liczby popełnianych pomyłek.

Heijunka – równowaga w produkcji

Dzięki wdrożeniu Heijunka mamy możliwość poziomowania produkcji, równoważąc wytwarzany asortyment w taki sposób, aby uzyskać jednocześnie dwa cele: spełnić wymagania klienta i zredukować ilość zapasów.

Narzędzia lean
Narzędzia lean, które musisz znać i wdrożyć w swojej firmie.

Layout maszyn i lean management

Niemal każda firma produkcyjna boryka się z problemem braku miejsca, zwłaszcza na maszyny. Lean management proponuje metodę, która pozwala na ich optymalne rozmieszczenie, a co za tym idzie, skrócenie czasu produkcji. Projektowanie layoutu maszyn odbywa się w formie warsztatów, podczas których przeprowadza się różnego rodzaju symulacje, by ostatecznie ustalić harmonogram działań mających na celu zmianę ustawienia maszyn.

Kaizen jako początek i koniec wdrożenia lean management

Samo wdrożenie narzędzi lean management wykorzystywanych w praktyce nie stanowi gwarancji sukcesu. Już po kilku tygodniach zaczynają wracać stare nawyki, dlatego też warto pamiętać, że lean management opiera się na filozofii kaizen (jap. zmiana na lepsze, poprawa, polepszenie), która zakłada ciągłe doskonalenie, nieustanne szukanie lepszych rozwiązań. Praca nad ulepszaniem już poprawionych standardów odbywa się małymi krokami, które – choć pozornie nic nie znaczące – jednak w ostateczności okazują się niezwykle skuteczne.

Jak wygląda zastosowanie narzędzi lean management w praktyce? Spójrzcie tylko na te materiały:

  1. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce
  2. Wykorzystanie narzędzi lean management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa
  3. Narzędzia Lean Management tak po prostu ; )
  4. Lean management w polskich przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu wybranych narzędzi rozwiązywania problemów – wyniki badań

A Wy w jaki sposób korzystacie z narzędzi lean management w swoich firmach, zakładach, przedsiębiorstwach i fabrykach? Interesują nas tylko praktyczne zastosowania narzędzi lean ; )

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here