Szkolenia lean management w praktyce

0
999

Koncepcja zarządzania lean management zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców jako sposób na usprawnienie pracy firmy, zmniejszenie kosztów, a także zwiększenie konkurencji na rynku. Lean daje jednak nie tylko mierzalne korzyści, ale także integruje ludzi, pomaga rozwiązywać problemy organizacyjne i pozwala wdrożyć kulturę nieustannego doskonalenia.

Jak wyglądają szkolenia lean management w praktyce? Jaką wiedzę i jakie praktyczne umiejętności można zdobyć w czasie ich trwania?

Praktyczne szkolenie lean management
Praktyczne szkolenie lean management

Jakie tematy poruszane są podczas szkoleń lean management?

Warsztaty i szkolenia lean management w praktyce pozwalają przede wszystkim na przyjrzenie się najczęściej pojawiającym się w firmie problemom. Mowa tu między innymi o opóźnieniach w realizacji zamówień klientów, o marnotrawstwie pojawiającym się na różnych etapach produkcji, braku zaangażowania pracowników, nadmierne koszty i zapasy w magazynach, a także brak spójności celów.

Zidentyfikowanie problemów to pierwszy krok do pracy nad optymalizacją procesów zachodzących w organizacji.

Jakie możliwości dają szkolenia lean management w praktyce?

Zapoznanie się z narzędziami i metodami lean management pozwala na zautomatyzowanie procesów i usprawnienie komunikacji. Poprzez zastosowanie mapowania strumienia wartości i identyfikację marnotrawstw zmniejszamy koszty produkcji.

Praktyczne szkolenia lean management w praktyce pozwalają także na zmianę systemu produkcji z tradycyjnego pchającego na ssący, który umożliwia redukcję zapasów.

Szkolenia lean
Szkolenia lean

Jakie praktyczne umiejętności i jaką wiedzę zdobywa się podczas szkoleń lean management?

Zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności zdobywane podczas szkoleń lean management, można od razu wykorzystać w praktyce, dążąc do zoptymalizowania procesów produkcji. W trakcie warsztatów i szkoleń lean management uczestnicy poznają rolę Lean Leadera, Zespołów Kaizen i Kół Jakości.

Co więcej, zdobywają praktyczne umiejętności takie jak:

 1. Identyfikacja i eliminacja wszystkich ośmiu typów marnotrawstwa,
 2. Wykonywanie audytu efektywności procesów,
 3. Zgłaszanie sugestii pracowniczych,
 4. Określenie przyczyn powstających problemów z zastosowaniem arkusza A3,
 5. Mapowanie procesów produkcyjnych (VSM),
 6. Identyfikacja marnotrawstw procesowych.

Szkolenia lean management w praktyce – narzędzia

Dużą część szkolenia lean management w praktyce zajmują narzędzia lean management. Pozwalają one na szybkie i efektywne zmiany, które w dalszej kolejności wpływają korzystnie na działanie całej organizacji. Choć od momentu powstania samej koncepcji lean do dnia dzisiejszego powstało wiele narzędzi, do najczęściej stosowanych należą:

Przedstawimy teraz bliżej kilka z nich.

Szkolenia lean management
Szkolenia lean management

Szkolenia lean management w praktyce i zarządzanie wizualne

Zarządzanie wizualne jest niezwykle pomocne w optymalizacji procesów produkcyjnych. Pozwala na błyskawiczne przekazanie informacji, co z kolei umożliwia szybką reakcję w razie jakichkolwiek błędów czy odstępstw od normy. W zarządzaniu wizualnym wykorzystuje się rysunki, punkty, linie i kolory.

Narzędzie 5S i szkolenia lean management w praktyce

5S to metoda tworzenia dobrze zorganizowanego, ergonomicznego i uporządkowanego stanowiska pracy. Wykorzystuje się ją zwykle na początku wdrożenia lean, ponieważ jej efekty wpływają korzystnie na działanie całej organizacji. Nazwa narzędzia 5S wzięła się od pierwszych liter wyrazów oznaczających czynności, jakie należy podjąć: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie nazywane też samodyscypliną.

Yamazumi jako kolejne narzędzie lean management

Yamazumi to, mówiąc w skrócie, wykres służący do przydziału najmniejszych niepodzielnych czynności albo zbioru czynności do poszczególnych stanowisk roboczych. Wykres powstaje w oparciu o takt klienta i przyjęty w danej organizacji współczynnik obciążenia operatora.

Szkolenia lean management w praktyce i Poka-Yoke

Poka-Yoke to narzędzie, które burzy tak często występujące w tradycyjnych organizacjach podejście do błędów i usterek. Za ich występowanie wini się nie ludzi (którzy przecież są omylni, a ponadto trudno oczekiwać, by przez osiem godzin swojej pracy wykazywali taki sam poziom koncentracji), ale procedury. Za przykład niech posłuży tu sytuacja, w której pracownicy często zapominają dodać jeden element do całości. Stworzenie podajnika, na którym będą wszystkie elementy, może rozwiązać ten problem, ponieważ monter będzie widział, ile elementów jeszcze mu zostało.

Szkolenia lean management w praktyce i kanban

Kanban to kolejne narzędzie, którego nie może zabraknąć na szkoleniu lean management. Karty kanban pozwalają na stworzenie płynnego procesu produkcyjnego dzięki szybkiemu i łatwemu przepływowi informacji na temat produktów. Tablica kanban służy z kolei do przedstawienia najważniejszych etapów pracy.

Choć może zawierać wiele kolumn, to w najprostszej wersji ma ich tylko trzy:
• Do zrobienia,
• W trakcie,
• Zrobione.

Ilość i szczegółowość informacji zawartych na tablicy kanbanowej mogą się różnić, w zależności od organizacji. Tablica ta pozwala na zwizualizowanie najprostszych procesów, ale także procesów skomplikowanych, wymagających współpracy wielu osób.

Szkolenie lean management
Szkolenie lean management

Jakie efekty przynoszą szkolenia lean management w praktyce?

Podczas warsztatów i szkoleń lean management uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także uczą się tworzyć kulturę lean w organizacji, która – choć niemierzalna – jest niezbędnym czynnikiem do efektywnego wdrożenia lean management w firmie.

Jakich efektów można się spodziewać po szkoleniach lean w praktyce?

 1. Kadra zarządzająca integruje się wokół projektów optymalizujących procesy produkcji,
 2. Wzrasta efektywność, produktywność i wydajność, a jednocześnie zmniejsza się tempo pracy,
 3. Marnotrawstwo zidentyfikowane w czasie mapowania strumienia wartości traktowane jest jako miejsce z potencjałem do usprawnienia,
 4. Procesy produkcyjne ulegają optymalizacji,
 5. Poprawie ulega komunikacja w firmie,
 6. Pomiędzy poszczególnymi działami wypracowuje się standardy współpracy.

Mieliście okazję uczestniczyć w szkoleniu lean management, które dało Wam praktyczną widzę, umiejętności? Dajcie znać w komentarzach gdzie najlepiej szukać takiego szkolenia i jaka była jego cena.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here