Wdrożenie lean managemenet w firmie: Przykłady, etapy, efekty

0
6344

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku grupa naukowców z Massachusetts Institute od Technology przeprowadziła badania obejmujące największe światowe koncerny motoryzacyjne.

Ich celem była analiza konkurencyjności firm z jednoczesnym porównaniem stosowanych przez nie metod produkcji. Rezultaty badań wykazały, iż Toyota Motor Company wykazuje znaczną przewagę na tle innych przedsiębiorstw pod względem efektywności. Dalsze analizy doprowadziły badaczy do odkrycia, iż w Toyocie wykorzystuje się znacznie mniej zasobów materiałowych, pracy ludzkiej, energii, powierzchni i czasu pracy maszyn.

Tajemnicą sukcesu okazał się stosowany tam system zarządzania, który z czasem nazwano lean management.

Wdrożenie lean management
Wdrożenie lean management w firmach, korporacjach, fabrykach i przedsiębiorstwach

Wdrożenie lean management w firmie

Lean management można nazwać systematycznym podejściem do identyfikacji i redukcji marnotrawstwa w firmie. Odbywa się to poprzez zapewnienie ciągłości przepływu, obniżenie kosztów wytwarzania, podnoszenie poziomu jakości i nieustanne dążenie do doskonałości.

Wdrożenie lean management łączy się ze stworzeniem takiej kultury pracy, w której wszyscy pracownicy są zaangażowani, kreatywni i odpowiedzialni za podejmowane działania. Dodajmy, że wspomniane już ciągłe dążenie do perfekcji oparte jest o filozofię kaizen, zakładającą, iż powinno się ono odbywać metodą małych kroków (ulepszeń).

Kontrola podczas wdrażania lean management w firmie

Wdrożenie lean management odbywa się etapami, a w trakcie całego procesu niezmiernie ważną rolę odgrywa kontrola. Dzięki niej można zidentyfikować niezgodności i w razie potrzeby szybko na nie zareagować. Wszystkie działania powinny się przy tym odbywać w atmosferze budowania u personelu świadomości zasad lean. Pracownicy znajdujący się w obszarze zmian będą stanowić przykład dla innych działów, a zadaniem zespołu wdrożeniowego jest między innymi wspieranie procesów ciągłej poprawy i zachęta pracowników do utrzymania zasad lean management. Efekt końcowy stanowi wdrożenie lean w całej firmie.

Pierwszy etap wdrożenia lean management w firmie

Wdrożenie lean management w przedsiębiorstwie zaczyna się od przekonania kierownictwa wyższego szczebla o potrzebie implementacji jego zasad w firmie. Kierownictwo jest bowiem motorem wszelkich działań i to ono powinno budować odpowiednie postawy u pracowników, motywować ich i angażować w zmiany.

Bez jego wsparcia dana organizacja nie osiągnie zamierzonych efektów. Kultura lean oferuje inne spojrzenie na procesy i zmianę sposobu myślenia. Daje pewność, że każda zmiana stanowi potencjał do rozwoju.

Pracownicy powinni być przekonani, że zarówno ich pomysły, jak i praca, mają sens, a popełnianie błędów i ich naprawianie to najlepszy sposób na naukę poprzez doświadczenie.

Zobacz także jak prawidłowo wykonać audyt lean management?

Kolejne etapy wdrożenia lean management w firmie

Wdrożenie lean management w organizacji odbywa się w sposób zaplanowany i uporządkowany.

Kolejne etapy wdrożenia przedstawiają się następująco:

 1. Dobór pracowników do zespołu wdrożeniowego,
 2. Organizacja szkoleń z lean management dla zebranego zespołu,
 3. Analiza łańcucha wartości i przepływu informacji i materiałów,
 4. Zbadanie problemów wymagających naprawy,
 5. Wyłonienie najważniejszego problemu i obszaru wdrożeniowego,
 6. Analiza strat i przyczyn zidentyfikowanego problemu,
 7. Analiza dostępnych narzędzi lean, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu,
 8. Wybór odpowiedniego narzędzia,
 9. Stworzenie planu wdrożenia lean i jego podział na poszczególne etapy,
 10. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów oraz podział obowiązków dla pracowników,
 11. Przygotowanie infrastruktury do wdrożenia,
 12. Wdrożenie wybranych narzędzi
 13. Prezentacja wyników, wręczenie nagród i podjęcie działań motywujących.

Efekty wdrożenia lean management w firmie

Obszary, w jakich zauważalne są efekty wdrożenia lean management w firmie, obejmują aspekty finansowe, przemysłowe i komercyjne.

Organizacja, która przeprowadzi je w odpowiedni sposób, może liczyć na :

 • Redukcję zużycia zasobów,
 • Wzrost wydajności,
 • Wzrost poziomu satysfakcji klientów,
 • Poprawę jakości,
 • Skrócenie czasu trwania procesów,
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy wśród pracowników,
 • Poprawę komunikacji i współpracy w firmie,
 • Poprawę atmosfery w organizacji,
 • Szybsze i skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się problemy,
 • Wzrost elastyczności firmy,
 • Zyskanie przewagi rynkowej,
 • Skrócenie terminów dostaw.
Wdrożenia lean management
Wdrożenia lean management w praktyce

Toyota jako najlepszy przykład wdrożenia lean management w firmie

Prezentując przykłady wdrożenia lean management w firmie, warto zacząć od organizacji, która jest kolebką tej koncepcji. W Toyocie wykorzystuje się dwa podstawowe procesy, które pozwalają na uzyskanie oczekiwanych efektów:

 1. Jidoka („mechanizacja z pomocą człowieka”), który zakłada, iż mimo zautomatyzowanej produkcji, człowiek dokonuje kontroli jakości.
 2. Just In Time (JIT), który stanowi gwarancję, iż każdy kolejny etap produkcji odbędzie się tylko wtedy, gdy ukończony zostanie etap poprzedni.

Intel – kolejny przykład wdrożenia lean management w firmie

Firma Intel znana jest z produkcji procesorów komputerowych głównie do laptopów. Wdrożono w niej lean management w celu zapewnienia wyższej jakości produktów. W efekcie skrócono także czas dostawy mikroczipów do fabryki z trzech miesięcy do dziesięciu dni.

John Deere jako przykład wdrożenia lean management w firmie

John Deere, jeden z największych producentów maszyn (głównie rolniczych ale także traktorków ogrodniczych) na świecie, również może poszczycić się wdrożeniem koncepcji zarządzania lean management. W jego fabrykach stosuje się wiele zautomatyzowanych mechanizmów kontroli jakości pozwalających na dostarczanie gotowych produktów po niższych cenach. Stosuje się je także do monitorowania produkcji każdej części, co oznacza, że zawsze powstaje ich dokładnie tyle, ile jest potrzebnych.

Nike i wdrożenie lean management

Znany na całym świecie producent obuwia i odzieży sportowej również wdrożył w swoje struktury koncepcję lean. Dzięki temu udało mu się zmniejszyć poziom marnotrawstwa, poprawić jakość oferowanych wyrobów oraz zmniejszyć ilość fabryk znajdujących się za granicą.

Dodaj swoje opinie

Please enter your comment!
Please enter your name here